Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Knižnica

Národné stredisko AGRIS

Národné stredisko AGRIS

Národné stredisko AGRIS

AGRIS (Information System for Agricultural Sciences and Technology) je medzinárodný informačný systém pre poľnohospodárske vedy a technológie koordinovaný Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

  • cieľom databázy AGRIS je zabezpečovanie zberu a výmeny informácií zo svetovej poľnohospodárskej literatúry, voľný prístup k poľnohospodárskym publikáciám vládnych agentúr, univerzít a výskumných centier z celého sveta
  • AGRIS je viacjazyčná globálna bibliografická databáza do ktorej je spracovávaná konvenčná (periodiká, monografie), ale aj nekonvenčná - tzv. šedá literatúra (vedecké práce, zborníky, správy a pod.)
  • v súčasnosti je do siete AGRIS zapojených 350 národných, medzinárodných a regionálnych prispievateľských stredísk zo 145 krajín
  • od začiatku fungovania systému (1975) bolo v globálnej databáze AGRIS zhromaždených viac ako 9 mil. záznamov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, životného prostredia, chovu zvierat, vodohospodárstva, rybného hospodárstva, výživy a poradenstva
  • Slovenská republika je účastníkom systému od roku 1975, ročný príspevok Národného strediska AGRIS z excerpovaných odborných poľnohospodárskych periodík, vybraných zborníkov a monografií predstavuje približne 500 záznamov
  • prioritou slovenského príspevku je vysoký podiel záznamov s abstraktami a linkami na plné texty

Prispievateľské substrediská AGRIS

Ďalšie aktivity

Aktualizácia národnej verzie viacjazyčného poľnohospodárskeho tezauru AGROVOC používaného na indexovanie záznamov do databázy AGRIS

Spolupráca s FAO SEUR v rámci AgroWebCEE (Informačný portál pôdohospodárskych informačných a knižničných expertov pre krajiny strednej a východnej Európy), redakcia webu AgroWeb Slovak Republic

Spolupráca s Medzinárodnou asociáciou poľnohospodárskych informačných špecialistov IAALD - sprostredkovanie a výmena informácií o dostupných informačných zdrojoch, konferenciách a kontaktoch

Spolupráca s Výborom pre spoluprácu SR a FAO pri propagácii misie a činnosti FAO na Slovensku

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00