Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Knižnica

Depozitná knižnica FAO

Depozitná knižnica FAO

Depozitná knižnica Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO je špecializované knižnično-informačné pracovisko so zameraním na výživu, potravinárstvo, poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Základným poslaním knižnice je získavať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti publikácie FAO, odborné monografie, periodiká a multimédiá v určenom profile. Tieto sa okrem aktuálneho vývoja v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva venujú širokému spektru ďalších sprievodných tém.

Návštevníci knižnice majú okrem možnosti prezenčného štúdia fondov aj prístup k FAO on-line informačným zdrojom prostredníctvom verejných internetových staníc.

Knižnica zabezpečuje integráciu do knižničných a informačných systémov FAO s dôrazom na spoluprácu s WAICENT (Svetové centrum pre pôdohospodárske informácie) a sprostredkováva zvýhodnený nákup publikácií z vydavateľstva FAO.

Fond

 • monografie, správy, štúdie, štatistické prehľady, periodiká, legislatívne dokumenty, CD ROM a ďalšie dokumenty v anglickom jazyku sprístupňované v študovni Depozitnej knižnice FAO formou prezenčných výpožičiek
 • Virtuálna knižnica FAO - FAO Virtual Library

Tematické zameranie fondu

0 POĽNOHOSPODÁRSTVO všeobecne
1 RASTLINNÁ VÝROBA A OCHRANA RASTLÍN
2 ŹIVOĆÍŠNA VÝROBA A VETERINÁRSTVO
3 LESNÍCTVO
4 RYBÁRSTVO
5 PÔDOZNALECTVO A VODNÉ HOSPODÁRSTVO
6 EKONOMIKA A SOCIÁLNY ROZVOJ
7 ŠTATISTIKA
8 POTRAVINÁRSTVO A VÝŽIVA ĽUDÍ
9 FAO všeobecne

Najvýznamnejšie FAO publikácie, ktoré sú prístupné aj on-line

 1. The State of Food and Agriculture
 2. The State of World Fisheries and Aquaculture
 3. State of the World’s Forests
 4. The State of Food Insecurity in the World
 5. The State of Agricultural Commodity Markets

Služby depozitnej knižnice FAO

 • prezenčné výpožičky dokumentov (depozitný exemplár)
 • verejné internetové pracovisko primárne určené na prístup do katalógov, informačných zdrojov a služieb FAO
 • prístup do virtuálnej knižnice FAO, ktorá obsahuje plnotextové knihy, periodiká a štatistiky
 • sprostredkovaný predaj FAO publikácií za výhodné zľavy
 • medzinárodná výpožičná služba (AGLINET)
 • konzultačné, referenčné, rešeršné a poradenské služby
 • vyhotovovanie xerokópií a skenovanie dokumentov

Užitočné linky

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00