Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

IZPI

Zamestnanci

Zamestnanci

Generálny riaditeľ, kancelária riaditeľa

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Kőszeghy Tibor, MPH, Ing. (Generálny riaditeľ) 037 7910 133 +421905409783
Režová Zuzana (Kancelária riaditeľa) 037 7910 131 +421908291244

Centrálna jednotka AKIS

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Gudábová Vladimíra, Mgr. (Riaditeľka odboru) +421915701076

Odbor AKIS

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Repiská Zuzana, Ing. (Riaditeľka odboru) 037 7910 231 +421902920860
Bujdáková Alena, Ing. 037 7910 217
Krčková Andrea, Ing. PhD.   - MD/RD
Paulen Peter, Ing. 037 7910 219
Polák Rastislav, Ing. 037 7910 219
Seredičová Tatiana, Bc. 037 7910 274
Tóthová Katarína, Ing. 037 7910 290
Vnučko Peter, Ing. 037 7910 236

Odbor siete SPP (PRV+SPP)

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Fiala Petra, JUDr. (Riaditeľka odboru) +421377336402
Fazekašová Nikoleta, Mgr.
Charizopulos Márius, Ing.
Košíková Anna, Ing., PhD. +421908931207
Mikláš Šimon, Ing. +421905829988
Mikulová Lenka, Ing.   - MD/RD
Radecká Simona, Ing. +421907983382
Soboňa Dárius, Mgr. +421915700908
Verešová Martina, Ing., PhD.,

Oddelenie ubytovacích a kongresových služieb

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Králová Lucia (Vedúca oddelenia)
Brath Miroslav 037 7910 111
Čuláková Lenka
Čurgaliová Dominika, Ing. 037 7910 111
Gábrišová Eva 037 7910 181
Kysler Martin 037 7910 146 +421903460108
Mátel Jozef, PaedDr.
Medeková Simona 037 7910 181
Melová Janka 037 7910 181
Mráziková Janka 037 7910 111
Pekarová Lenka 037 7910 181
Rudňanská Ľubica, Ing. 037 7910 114
Rumanovská Renáta 037 7910 111
Thomková Ľubica 037 7910 181

Oddelenie stredisko Lučenec

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Magová Andrea, Ing. (Vedúci oddelenia) 047/4326443 +421908291245
Boklaščuková Valéria
Bystriansky Jozef

VO a kontrola

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Felšöciová Adriana, Ing. (Manažér) 037 7910 240

Odbor ekonomických činností

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Molčanyiová Lívia, Ing. (Riaditeľka odboru)
Bohumelová Janka +421917855092
Hutčeková Miroslava 037 7910 126 +421 908 370 718
Matušková Mária, Mgr. +421905409782
Mezeiová Oľga
Veraiová Marianna, Ing. 037 7910 222

Centrum agrárnych informácií

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Ašverusová Vladimíra, Ing. (Riaditeľka odboru) 037 7910 123 +421902920862
Belohorcová Monika, Ing. 037 7910 296
Ferenczy Ľubor, Mgr. 037 7910 277 +421902920868
Holák Pavol, Ing. 037 7910 295
Horváthová Zuzana, Ing. 037 7910 171
Korpáš Peter 037 7910 294
Krajčírová Zuzana 037 7910 211
Tomka Juraj, Mgr. 037 7910 292 +421902920862
Vasilenková Zuzana, Ing. 037 7910 147

Hospodárska správa

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Jamrich Milan 037 7910 189
Kocian Juraj 037 7910 115
Olejník Marián (Vedúci hospodárskej správy) 037 7910 116 +421908291246

Zodpovedná osoba

podľa čl. 38 ods. 3 poslednej vety Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Ašverusová Vladimíra, Ing. 037 7910 123

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00