Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

IZPI

Zamestnanci

Zamestnanci

Generálny riaditeľ

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Bierma Dana, PaedDr., PhD. (poverená generálna riaditeľka) 037 7910 133

Kancelária generálneho riaditeľa

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Dobrotinová Henrieta, Mgr. (Riaditeľka kancelárie) +421908787527
Režová Zuzana (Sekretariát) 037 7910 131 +421908291244
Barborík Adam, Mgr. +421902920866
Snováková Kristína, Ing. 037 7910 135 +421915700908

Centrálna jednotka AKIS

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Gudábová Vladimíra, Mgr. (Riaditeľka odboru) +421915701076
Šášiková Mária, Ing. PhD. +421908512500
Tóthová Katarína, Ing. 037/733 6402 +421908512694

Odbor AKIS

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Repiská Zuzana, Ing. (Riaditeľka odboru) 037 7910 231 +421902920860
Bujdáková Alena, Ing. 037 7910 217 +421905965633
Kobidová Tatiana, Mgr. 037 7910 290 +421908513029
Krčková Andrea, Ing. PhD.   - MD/RD
Paulen Peter, Ing. 037 7910 236 +421905965534
Polák Rastislav, Ing. 037 7910 219 +421905960629
Seredičová Tatiana, Bc. 037 7910 274 +421905967363
Vnučko Peter, Ing. 037 7910 236 +421905960208

Odbor Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR)

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Fiala Petra, JUDr. (Riaditeľka odboru) +421917230398
Töröková Michaela, Ing. +421907983382
Kopečná Anežka +421918564654
Košíková Anna, Ing., PhD. +421908931207
Mikláš Šimon, Ing. +421905829988
Verešová Martina, Ing., PhD., +421908512992

Regionálne strediská NSRV SR

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Charizopulos Márius, Ing. (Prítomný) +421908290667
Apalanaidu Lenka, Mgr. (Prítomný) +421 917 658 756
Begalová Erika, Ing. (Neprítomný) +421 917 838 893
Chocholáčková Miroslava, Ing. (Prítomný) +421 905 490 225
Kozlová Lucia, Ing. (Prítomný) +421 905 261 366
Neuschl Vanda, MVDr. (Prítomný) +421 905 261 732
Pipíšková Petra, Ing., PhD. (Prítomný) +421 905 262 319
Rigó Štefan, Ing. (Neprítomný) +421 918 305 385
Roninová Lucia, PhDr. (Prítomný) +421 905 262 389
Varšavová Katarína, Ing. (Neprítomný) +421 917 838 903

Centrum agrárnych informácií

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Ašverusová Vladimíra, Ing. (Riaditeľka odboru) 037 7910 123 +421908511905
Belohorcová Monika, Ing. 037 7910 296 +421908512322
Ferenczy Ľubor, Mgr. 037 7910 277 +421902920868
Holák Pavol, Ing. 037 7910 295 +421908512930
Horváthová Zuzana, Ing. 037 7910 171
Korpáš Peter 037 7910 294
Krajčírová Zuzana 037 7910 211
Tatarka Roman, Mgr. +421903460108
Tomka Juraj, Mgr. 037 7910 292 +421902920862
Vasilenková Zuzana, Ing. 037 7910 147

Odbor ekonomických činností

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Molčanyiová Lívia, Ing. (Riaditeľka odboru) +421903652043
Arpášová Gabriela, Ing. +421 918 985 188
Bojdová Kristína, Ing. +421 908 710 892
Civáňová Andrea, Ing. +421918518884
Felšöciová Adriana, Ing. 037 7910 240
Frajková Andrea +421 918 988 431
Košťálová Mária +421905409782
Mezeiová Oľga
Opoldová Lucia, Ing. +421908710757
Žitňáková Natália, Ing. +421 917 855 092

Oddelenie vnútornej správy

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Cigaňák Peter, Mgr. +421908514546
Čoknay Róbert
Kocian Juraj 037 7910 115
Olejník Marián 037 7910 116 +421908291246

Oddelenie ubytovacích a kongresových služieb

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Králová Lucia (Vedúca oddelenia) +421911251743
Brath Miroslav +421908291248
Čuláková Lenka
Čurgaliová Dominika, Ing. +421908291248
Kolompárová Lenka
Mátel Jozef, PaedDr. +421908291248
Medeková Simona 037 7910 181
Melová Janka 037 7910 181
Mráziková Janka +421908291248
Rudňanská Ľubica, Ing. 037 7910 114 +421908291247
Rumanovská Renáta +421908291248
Slováková Lenka 037 7910 181
Thomková Ľubica 037 7910 181

Oddelenie stredisko Lučenec

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Magová Andrea, Ing. (Vedúca oddelenia) 047/4326443 +421908291245
Boklaščuková Valéria
Bystriansky Jozef

Zodpovedná osoba

podľa čl. 38 ods. 3 poslednej vety Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Ašverusová Vladimíra, Ing. 037 7910 123

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00