Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

IZPI

Zamestnanci

Zamestnanci

Generálny riaditeľ, kancelária riaditeľa

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Kőszeghy Tibor, MPH, Ing. (Generálny riaditeľ) 037 7910 133 +421905409783
Režová Zuzana (Kancelária riaditeľa) 037 7910 131 +421908291244

Centrálna jednotka AKIS

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Gudábová Vladimíra, Mgr. (Riaditeľka odboru) +421915701076
Šášiková Mária, Ing. PhD. +421908512500
Tóthová Katarína, Ing. 037/733 6402 +421908512694

Odbor AKIS

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Repiská Zuzana, Ing. (Riaditeľka odboru) 037 7910 231 +421902920860
Bujdáková Alena, Ing. 037 7910 217 +421905965633
Kobidová Tatiana, Mgr. 037 7910 290 +421908513029
Paulen Peter, Ing. 037 7910 236 +421905965534
Polák Rastislav, Ing. 037 7910 219 +421905960629
Seredičová Tatiana, Bc. 037 7910 274 +421905967363
Vnučko Peter, Ing. 037 7910 236 +421905960208

Odbor siete SPP (PRV+SPP)

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Fiala Petra, JUDr. (Riaditeľka odboru) +421917230398
Barborík Adam, Mgr. +421902920866
Dubeň Marek, Ing.
Kopečná Anežka +421918564654
Košíková Anna, Ing., PhD. +421908931207
Mikláš Šimon, Ing. +421905829988
Mikulová Lenka, Ing.   - MD/RD
Soboňa Dárius, Mgr. +421915700908
Töröková Michaela, Ing. +421907983382
Verešová Martina, Ing., PhD., +421908512992

Oddelenie ubytovacích a kongresových služieb

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Králová Lucia (Vedúca oddelenia) +421911251743
Brath Miroslav 037 7910 111
Čuláková Lenka
Čurgaliová Dominika, Ing. 037 7910 111
Gábrišová Eva 037 7910 181
Mátel Jozef, PaedDr.
Medeková Simona 037 7910 181
Melová Janka 037 7910 181
Mráziková Janka 037 7910 111
Rudňanská Ľubica, Ing. 037 7910 114 +421908291247
Rumanovská Renáta 037 7910 111
Slováková Lenka 037 7910 181
Thomková Ľubica 037 7910 181

Oddelenie stredisko Lučenec

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Magová Andrea, Ing. (Vedúca oddelenia) 047/4326443 +421908291245
Boklaščuková Valéria
Bystriansky Jozef

Odbor ekonomických činností

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Molčanyiová Lívia, Ing. (Riaditeľka odboru) +421903652043
Arpášová Gabriela, Ing.
Bojdová Kristína, Ing.
Civáňová Andrea, Ing. +421918518884
Felšöciová Adriana, Ing. (Manažér) 037 7910 240
Frajková Andrea
Horňáková Andrea, Mgr. +421908710892
Košťálová Mária +421905409782
Mezeiová Oľga
Opoldová Lucia, Ing. +421908710757
Suchá Dagmar, Ing. 037 7910 126 +421908370718
Žitňáková Natália, Ing.

Centrum agrárnych informácií

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Ašverusová Vladimíra, Ing. (Riaditeľka odboru) 037 7910 123 +421908511905
Belohorcová Monika, Ing. 037 7910 296 +421908512322
Ferenczy Ľubor, Mgr. 037 7910 277 +421902920868
Holák Pavol, Ing. 037 7910 295 +421908512930
Horváthová Zuzana, Ing. 037 7910 171
Korpáš Peter 037 7910 294
Krajčírová Zuzana 037 7910 211
Tatarka Roman, Mgr. +421903460108
Tomka Juraj, Mgr. 037 7910 292 +421902920862
Vasilenková Zuzana, Ing. 037 7910 147

Hospodárska správa

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Olejník Marián (Vedúci hospodárskej správy) 037 7910 116 +421908291246
Vereš Martin, Ing. +421 918 996 005
Jamrich Milan 037 7910 189
Kocian Juraj 037 7910 115

Regionálne strediská IZPI

Priezvisko, meno Telefónne číslo  
Charizopulos Márius, Ing. +421908290667
Begalová Erika, Ing. +421 917 838 893
Kozlová Lucia, Ing. +421 905 261 366
Neuschl Vanda +421 905 261 732
Pipíšková Petra, Ing., PhD. +421 905 262 319
Rigó Štefan, Ing.
Roninová Lucia, PhDr. +421 905 262 389
Tkáčová Adriana, JUDr. +421 917 658 756
Varšavová Katarína, Ing. +421 917 838 903

Zodpovedná osoba

podľa čl. 38 ods. 3 poslednej vety Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Ašverusová Vladimíra, Ing. 037 7910 123

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00