Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Knižnica

Knižnica

Knižnica

Knižnica plní úlohy špeciálnej poľnohospodárskej knižnice. Fond knižnice tvorí cca 11 000 knižničných jednotiek. Súčasťou fondu je Depozitná knižnica FAO a fond publikácií EU. Vo fonde je 16 titulov periodík. Fond knižnice je spracovaný elektronicky a tvorí bázu dát, ktorá je súčasťou integrovaného informačného systému rezortu pôdohospodárstva AGROKATALÓG.

Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 09:00 - 14:00

V rámci medzinárodnej výmeny publikácií knižnica spolupracuje so slovenskými i zahraničnými informačnými strediskami a knižnicami a medzinárodnou sieťou poľnohospodárskych knižníc AGLINET.

Služby

  • prezenčné výpožičky (časopisy, knihy, zborníky, encyklopédie, štatistické ročenky)
  • absenčné výpožičky (podľa štatútu knižnice)
  • rešerše
  • MVS
  • MMVS
  • reprografické služby

Prírastkové zoznamy

Podujatia

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00