Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Vzdelávanie na základe oprávnenia

  Odborná príprava bezpečnostných technikov

Odborná príprava bezpečnostných technikov

Organizátor Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Kurz pre verejnosť (termín, cena a miesto konania)
Periodicita organizovania kurzu po naplnení skupiny
Miesto konania Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra
Cena bez DPH  
Cena s 20% DPH 579,- €
Rozsah 4 sústredenia a skúška, celkovo 176 hodín
Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky
Kontakt na organizátora Ing. Rastlislav Polák, Tel.: +421 37 7910 219, Fax: +421 37 7910 159, 0905 262 103, E – mail: polak@izpi.sk
Cieľ kurzu Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0229/09-01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.
Cieľová skupina

Seminár je určený nastávajúcim bezpečnostným technikom.

Obsahová náplň Odborná príprava je spojená s overením odbornej spôsobilosti, ktorá bude ukončená záverečným testom a ústnou skúškou. Po úspešnom ukončení záverečných skúšok obdržia účastníci základnej odbornej prípravy osvedčenie.
www stránka aktivity  
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie Ministerstva vnútra SR podľa § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
Kategória  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00