Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

2024 | 2023
Číslo faktúry Dátum
doručenia faktúry
Dátum
úhrady
Názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Uhradená
suma s DPH
2124001742 18.01.2024 18.01.2024 INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2, 384 03 Ktiš, IČO: 26043319 služba CLOUD 0,00 € s DPH zobraziť
10240046 18.01.2024 26.01.2024 PROFI PRESS SK, s.r.o. Dlhá 25, 949 01 Nitra IČO: 45348723 inzercia 377,40 € s DPH zobraziť
4592013097 18.01.2024 29.01.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava IČO: 31322832 pohonné hmoty 211,52 € s DPH zobraziť
8361080290 19.01.2024 26.01.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 949 60 Nitra IČO: 36550949 vodné, stočné, zrážky 2952,26 € s DPH zobraziť
7642735824 19.01.2024 29.01.2024 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 zemný plyn 4266,00 € s DPH zobraziť
20231494 19.01.2024 - Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 IČO: 34104780 stravovanie -91,00 € s DPH zobraziť
202400056 22.01.2024 29.01.2024 REVIS SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra Dolné IČO:36657719 kancelárske potreby 609,62 € s DPH zobraziť
5768023119 22.01.2024 29.01.2024 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 36697270 mobilné poplatky 700,10 € s DPH zobraziť
2024185 22.01.2024 19.01.2024 Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. Hodžová 26, 949 01 Nitra IČO: 36733989 webinár poplatok 0,00 € s DPH zobraziť
20231495 19.01.2024 - Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 IČO: 34104780 stravovanie 91,00 € s DPH zobraziť
36224011413 11.01.2024 18.01.2024 INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2, 384 03 Ktiš, IČO: 26043319 služba CLOUD 870,00 € s DPH zobraziť
9240224058 11.01.2024 19.01.2024 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina IČO: 51865467 elektrická energia 838,97 € s DPH zobraziť
DLaF 913-24-00030 11.01.2024 18.01.2024 CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava IČO: 44773293 prenájom kopírok 21,35 € s DPH zobraziť
498078953 11.01.2024 18.01.2024 ALZA. Sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava IČO: 36562939 router, switch 8487,19 € s DPH zobraziť
7010959415 11.01.2024 22.01.2024 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 zemný plyn 2823,91 € s DPH zobraziť
DlaF913-24-00029 11.01.2024 19.01.2024 CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava IČO: 44773293 prenájom kopírok 611,75 € s DPH zobraziť
2024001432 15.01.2024 19.01.2024 Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava IČO: 35800861 balík služieb 334,80 € s DPH zobraziť
20240159 15.01.2024 19.01.2024 Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. Hodžová 26, 949 01 Nitra IČO: 36733989 webinár poplatok 72,00 € s DPH zobraziť
202301208 16.01.2024 18.01.2024 Fullservice company s.r.o. Bratislavská 4 949 01 Nitra IČO: 50206958 vypratávanie pivničných priestorov 160,00 € s DPH zobraziť
DLaF 410-24-00017 18.01.2024 29.01.2024 FaxCopy a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava IČO: 35729040 tlač, laminovanie 187,85 € s DPH zobraziť

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00