Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Zákon o odpadoch - všetko, čo potrebujete vedieť

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

poskytnúť účastníkom seminára aktuálne ucelené informácie o novelách zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch prijatých v priebehu roka 2022 a predpokladaných zmien v roku 2023.

Určené:

Riadiaci zamestnanci a zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva, výrobcovia vyhradených výrobkov, ostatní záujemcovia

Rozsah: 7 hodín
Miesto konania: Iinštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra, začiatok o 9:00, registrácia účastníkov od 8:30 hod.
Termín/y: 30. 11. 2023
Odborný garant: Ing. Zuzana Balková

Zuzana Balková sa problematike životného prostredia venuje od roku 1998. Od roku 2001 pracuje ako konzultantka a externá poradkyňa „na voľnej nohe“, v rámci svojej činnosti vykonáva aj audity plnenia legislatívnych požiadaviek.
Zuzana Balková je garantom rubriky na Odpady - portál, ktorá sa venuje evidenčným a ohlasovacím povinnostiam.
Program:

 

Obsah:

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov – zmeny v zákone o odpadoch (prehľad legislatívnych zmien v roku 2023  )
 • Vyhláška o stavebných a demolačných odpadoch, Vyhláška o pripravovaných zmenách v ISOH
 • Najčastejšie problémy v oblasti odpadového hospodárstva v každodennom živote firmy
 • Riešenie konkrétnych otázok, ktoré vás počas roka potrápili – pošlite nám vopred

Program:

 • 08.30 – 09.00 Zahájenie – prezentácia účastníkov
 • 09.00 – 10.30 Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva účinné od 1.1.2023
 • 10.30 – 10.45 Občerstvenie
 • 10.45 – 12.00 Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva účinné od 1.1.-31.12.2022
 • 12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka
 • 13.00 – 15.00 Najčastejšie problémy v oblasti odpadového hospodárstva v každodennom živote firmy + aplikácia zmien
 • 15.00 – 15.30 Individuálna diskusia k evidencii odpadov a ohláseniam, podľa požiadavky účastníkov
Účastnícky poplatok: 144 € pri úhrade prevodom z účtu, pri úhrade v hotovosti pri registrácii 150, vrátane DPH €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Poznámka: Na seminár sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri registrácii.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 110 034
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00