Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Projekty

  Informácie o projekte NSRV SR - Zabezpečenie aktivít akčného plánu a prevádzky siete

Názov projektu: Zabezpečenie aktivít akčného plánu a prevádzky siete
Opatrenie M20: Technická pomoc
Číslo výzvy 01/PRV/TP/2015
Číslo zmluvy 170/2016-280/MPRV SR
Dátum účinnosti zmluvy 21.6.2016
Požadovaná výška NFP (EUR) 2 773 750,00€
Verejné zdroje 75% EPFRV, 25% ŠR

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00