Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

SMART TECHNOLÓGIE v agrosektore

 seminár
Forma: dištančná a prezenčná
Cieľ:

Cieľom seminára je oboznámiť fyzické a právnické osoby o smart technológiach využívaných v agrosektore.

Určené:

Fyzické osoby, právnické osoby (mladí farmári, SHR, pracovníci v agrosektore, pôdohospodársky poradcovia....), záujemcovia o uvedenú problematiku.

Rozsah: 5 hod./1 deň
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra
Odborný garant: doc. Ing. Vladimír Rataj, Csc. (Slovenská poľnohospodárska univerzita, Technická fakulta)
Program:

Seminár bude prebiehať prezenčnou formou (v našich priestoroch) súbežne s online formou (prostredníctvom internetu).

O presnom termíne, programe seminára, inštrukciami k pripojeniu sa na online seminár vrátane úhrady účastníckeho poplatku budete včas informovaný!

Účastnícky poplatok zatiaľ neuhrádzajte!

 

Účastnícky poplatok: 30,00 € s DPH; pri prezenčnej forme 28,00 € s DPH €
Organizačný garant: Ing. Peter Paulen
Tel.: 037/7910236
Mob.: 0905 965 534
E-mail: [email protected]
Poznámka: Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady; pri prezenčnej forme aj občerstvenie.
Pre účastníkov prezenčnej formy je možná platba v hotovosti.
Účastník seminára získa potvrdenie o jeho absolvovaní.
Spolufinancované s programom Erasmus+, Projekt BeePro
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška


 Dištančná
 PrezenčnáPotrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00