Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Regionálne pracoviská Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií

Dávame Vám do pozornosti, že v regiónoch pôsobia Regionálne pracoviská Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií, spadajúce pod Odbor Národnej siete rozvoja vidieka SR. Ich úlohou je zabezpečovanie koordinačnej činnosti v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poskytovanie poradenstva a informácií pre beneficientov, žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 pri aktuálne vyhlásených výzvach, štatistická činnosť, zber dát a informácií a organizovanie školení a seminárov, činnosti súvisiace s informovaním o Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 a ďalších úloh v zmysle rozhodnutia Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Kontaktné informácie nájdete na: www.nsrv.sk

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00