Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborná príprava bezpečnostných technikov

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

IZPI Nitra organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0010/23-01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Určené:

nastávajúcim bezpečnostným technikom

Rozsah: 4 sústredenia a skúška, celkovo 176 hodín
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 29. 5. 2023 - 30. 6. 2023

Termíny sústredení:
1. SÚSTREDENIE: 29.5 – 02.6.2023
2. SÚSTREDENIE: 05.6. – 09.6.2023
3. SÚSTREDENIE: 19.6. – 23.6.2023
4. SÚSTREDENIE: 26.6. – 30.6.2023

Odborný garant: Ing.Rastislav Polák
Program:

       po  ukončení účastníci obdržia:

písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Kurz je možné absolvovať bezplatne prostredníctvom Národného projektu: "Nestrať prácu, vzdelávaj sa"

Projekt "Nestrať prácu, vzdelávaj sa" je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce.

Bližšie informácie k podmienkam projektu:

https://www.upsvr.gov.sk/kn/aktualne-oznamy/narodny-projekt-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1165703

Účastnícky poplatok: 579,- €
Organizačný garant: Ing.Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Poznámka: Možnosť stravovania
Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361.
Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby.
Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a, § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00