Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OVZDUŠIA Č. 146/2023 Z. Z. PLATNÝ OD 1.7.2023 A JEHO VYKONÁVACIE PREDPISY

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom školenia je poskytnúť informácie , aby boli schopní plniť nové legislatívne požiadavky a zabezpečiť súlad so zákonom. Účastníci získajú vedomosti potrebné pre efektívne riadenie emisií a ochranu ovzdušia vo svojich prevádzkach.

Určené:

Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečistenia, veľké a stredné podniky zamerané na chov hospodárskych zvierat, pracovníci zodpovední za ochranu ovzdušia, odborníci v oblasti životného prostredia

Rozsah: 3 h
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra so začiatkom o 9:00 hod do 12:00 hod
Termín/y: 06. 12. 2023

Termíny sústredení:
.

Odborný garant: Ing. Alena Popovičová, PhD. – ARPenviro s.r.o.
Program:

Program:

  • Nové povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia /vykonávacie predpisy/
  • Osobitné činnosti- ich vymedzenie, požiadavky a povinnosti osôb vykonávajúcich osobné činnosti
  • Nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia účinný od 1.1.2024
  • Nové pravidlá a sadzby pri výpočte poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • Diskusia o najnovších trendoch v oblasti ochrany ovzdušia

   

Účastnícky poplatok: pri platbe na bankový účet 84 €; pri platbe v hotovosti 86 € /vrátane DPH/ €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Poznámka: Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky online. Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri registrácii Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 110 023 špecifický symbol (uviesť Vaše IČO): V cene účastníckeho poplatku je obed, občerstvenie a organizačné náklady. Prihlášku zašlite najneskôr do 5.12.2023
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00