Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Svetový deň potravín 2022 - Na NIKOHO nezabudnime

Hoci sme urobili pokrok smerom k budovaniu lepšieho sveta, príliš mnoho ľudí stále zostáva pozadu. Ľudia, ktorí nedokážu profitovať z ľudského rozvoja, inovácií alebo ekonomického rastu.

Milióny ľudí na celom svete si nemôžu dovoliť zdravú výživu, čo ich vystavuje vysokému riziku potravinovej neistoty a podvýživy. Odstránenie hladu ale nie je len o ponuke. Dnes sa vyrába dostatok potravín na to, aby nasýtili všetkých na planéte.

Problémom je dostupnosť potravín ktorej stále viac bránia viaceré výzvy vrátane pandémie COVID-19, konflikty, klimatické zmeny, nerovnosti, rastúce ceny a medzinárodné napätie. Ľudia na celom svete trpia dominovým efektom výziev, ktoré nepoznajú hranice.

Viac ako 80 percent extrémne chudobných obyvateľov sveta žije na vidieku a sú závislí od poľnohospodárstva a prírodných zdrojov. Zvyčajne sú najviac postihnutí prírodnými katastrofami a katastrofami spôsobenými človekom a často sú marginalizovaní kvôli svojmu pohlaviu, etnickému pôvodu alebo postaveniu. Je pre nich ťažšie získať prístup k odbornému vzdelaniu, financiám, inováciám a technológiám.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00