Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Súťaž o najkrajšiu fotografiu z Celoslovenských dní poľa 2024Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami súťaže a zodpovedám za úplnosť a správnosť poskytnutých údajov.  
Podmienky súťaže

 • Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (ďalej len IZPI), informačné centrum o EÚ – Europe Direct Nitra a spoločnosť Profi Press SK, s.r.o., vyhlasujú fotografickú súťaž o najkrajšiu fotografiu z podujatia Celoslovenské dni poľa, ktoré sa bude konať v termíne od 4. – 5.6. 2024 v Dvoroch nad Žitavou.
 • Do súťaže sa môže zapojiť každý návštevník podujatia Celoslovenské dni poľa 2024 (ďalej len „súťažiaci“), ktorý zhotoví fotografiu z návštevy daného podujatia a v termíne od 4.6. do 12.6.2024 fotografiu prihlási do súťaže o najkrajšiu fotografiu z Celoslovenských dní poľa 2024 prostredníctvom tohto online formulára (použiť možnosť uvedenú vyššie „fotografia z CDP – vybrať súbor“). Fotografie doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do hodnotenia.
 • Súťažiaci vyhlasuje, že je autorom fotografií, alebo má súhlas autora na ich použitie a zverejnenie. Zároveň vyhlasuje, že si nie je vedomý toho, že by akákoľvek tretia osoba jeho práva k fotografii spochybňovala alebo bránila ich zverejneniu.
 • Fotografie bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená z predstaviteľov IZPI, Europe Direct Nitra a Profi Press, s.r.o., na základe kritéria: umelecká stránka (1, 2, 3, 4, 5 bodov). Pri udeľovaní poradia ohodnotených prác sa neudeľuje ich viacnásobný počet (napr. dve prvé, druhé alebo tretie miesta).

  Komisia vyhlási prvé 3 miesta, ktoré budú ocenené propagačnými predmetmi IZPI, Europe Direct Nitra, Profi Press SK, s.r.o. a darčekovou poukážkou na nákup tovaru v sieťach Datart nasledovným spôsobom:
  • 1. miesto – nominálna hodnota poukážky 50,00€
  • 2. miesto – nominálna hodnota poukážky 30,00€
  • 3. miesto – nominálna hodnota poukážky 20,00€.
  Výhercovia budú verejne vyhlásení na sociálnych sieťach a na webovom sídle IZPI a v Roľníckych novinách na konci mesiaca jún 2024. Výhercovia budú kontaktovaní zo strany IZPI.
  Kontaktná osoba za organizátora súťaže: Ing. Katarína Tóthová, +421908512694, [email protected].
 • Súhlas k využitiu fotodokumentácie. Udeľujem súhlas: IZPI, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, Profi Press, s.r.o., Dlhá 25 Nitra 949 01 a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, k využitiu súťažných fotografií na účel propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2022. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem súhlas IZPI, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, Profi Press SK, s.r.o., Dlhá 25 Nitra 949 01 a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracúvanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári/prihlášky do súťaže za účelom propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 • Fotografie je potrebné zasielať v najvyššej kvalite a rozlíšení, bez akejkoľvek úpravy. Veľkosť fotografií pre tlač do finále na výstavu bude minimálne v rozmere 60x40 cm.
Rozmer Doporučená veľkosť v Mpx (megapixel)
30x20 cm1 Mpx
40x30 cm1.5 Mpx
60x40 cm2 Mpx
70x50 cm3 Mpx
90x60 cm5 - 6 Mpx
107x70 cm6 - 8 Mpx
120x80 cm7 - 9 Mpx
135x90 cm8 - 10 Mpx
150x100 cm10 a viac Mpx

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00